Zebranie sprawozdawcze 2018

Zebranie sprawozdawcze w MK PZKO Nawsie, które odbyło się 11 marca, było nie tylko okazją do podsumowania działalności za ubiegły rok, ale też do oceny rocznej pracy odnowionego zarządu, na czele którego stoi nowy prezes Władysław Heczko.

Zebranie spawozdawcze Nawsie 2018 - fotografia Wiesław Przeczek

Liczące 250 członków Koło może się pochwalić przede wszystkim jednym z najładniejszych Domów PZKO oraz Żeńskim Chórem Melodia. I właśnie chórzystki Melodii pod batutą Aleksandry Zeman zaśpiewały na początku zebrania. Następnie przedstawił się działający od roku dziecięcy Chór Kameralny Melodyjki, w założeniu mający wychowywać narybek dla Melodii.

Zebranie spawozdawcze - program MelodiiZebranie spawozdawcze - program Melodyjki

Melodia licząca 25 chórzystek dała w ubiegłym roku 16 koncertów i wzięła udział w międzynarodowym festiwalu w Budapeszcie. – Nawiązaliśmy tam sporo kontaktów, między innymi zaprosił nas do siebie chór z Finlandii. Niestety, na razie nas finansowo nie stać, by tam wyjechać – relacjonowała kierowniczka chóru Lidia Lisztwan.

W Kole działa kilka klubów – kobiet, seniora i młodych. Działalność tych dwu ostatnich boryka się z kłopotami natury pokoleniowej. – Spotykamy się coraz rzadziej, nasi członkowie się starzeją i trudno nam się regularnie spotykać – wyjaśniał Tadeusz Filipczyk, prezes Klubu Seniora.

Również Bogdan Hajduk jr, prezes Klubu Młodych, ma trudności z płynnym działaniem swojego klubu – Większość z nas, aktywnych członków, wyjechała na studia, a młodsi się do nas nie garną. Będziemy się jednak starać, by nowych klubowiczów wciągnąć do naszego grona – deklarował. Klub Młodych oprócz swoich imprez, jaknp. „Stawiani Moja”, udziela się w wielu „dorosłych” wydarzeniach Koła. Przykładem niech będzie członek KM Jakub Czudek, który z powodzeniem podjął się roli gospodarza tegorocznego Balu PZKO i Macierzy Szkolnej.

Władysław Heczko podziękował wszystkim za pracę w organizowaniu imprez, które przypadają średnio raz w miesiącu. Podkreślił zaangażowanie w ubiegłorocznym jubileuszowym Gorolskim Święcie – m.in. w remoncie i obsłudze nawiejskiego stoiska, przygotowaniu wozu alegorycznego. Łącznie poświęcono na to prawie 800 godzin pracy społecznej.

Uchwalono plan pracy, który praktycznie nie różni się od tych z lat ubiegłych. Do już wymienionych imprez warto jeszcze dodać popularną „rowerówkę”, wycieczkę czy szeroko znaną „zabijaczkę”.

Chóralnych sto lat z okazji urodzin zabrzmiało pod adresem obecnego na zebraniu, wieloletniego członka zarządu MK 90-letniego Stanisława Łupińskiego. Panowie nie zapomnieli też o marcowym Dniu Kobiet obdarowując wszystkie panie kwiatkiem.

Tekst ZWROT

Zebranie spawozdawcze Nawsie 2018 Zebranie spawozdawcze Nawsie 2018 Zebranie spawozdawcze Nawsie 2018

 

Dodaj komentarz