Władysław Młynek

Władysław Młynek   Władysław Młynek

*6.6.1930 † 1.12.1997

Wyjątkowa postać ziemi cieszyńskiej. Urodzony w Gródku zamieszkał w Nawsiu. Niezmiernie pracowity społecznik, animator kultury ludowej. Ożywiał życie kulturalne we wszytkich miejscowościach, gdzie przyszło mu pełnić rolę nauczyciela. Trzyniec,Rzeka, Gnojnik, na Kamienitem, Milikowie i Bukowcu. Od roku 1971 był współautorem Świąt Gorolskich, od 1984 kierownikiem artystycznym zespołu “Gorol” wJabłonkowie. Pełnił najwyższe funkcje w ZG PZKO, w tym prezesa, redaktora naczelnego miesięcznika “Zwrot”. Ma na swym koncie bogaty dorobek literacki – w poezji i prozie pisanej zarówno językiem literackim, jak również w gwarze. Bardzo popularne są jego sztuki teatralne pisane w gwarą. Wśród poezji na czołowe miejsce wysuwa się poemat “W starym geplu”. W postaci książkowej zostały wydane: “Koł, koło młyński” (1979), “Śpiewy znad Olzy” (1983), “Śpiewające zbocza” (1989), “Droga przez siebie” (1992). Był członkiem Pionu Literackiego SLA, później Zrzesenia Literatów Polskich w RC. Został przyjęty na członka Gminy Pisarzy w Pradze. Należało do członków-założycieli Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach.