Wyjątkowa Wystawa Biblijna

Zaproszenie Wystawa Biblijna

Unikalna Wystawa pod tytułem „Biblia wczoraj, dzis i jutro”

7.11.2014, 17:00

Do ostatniego miejsca wypełniona sala za obecności przedstawicieli Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Absburskiego Wyznania w Nawsiu, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Nawsia, Prafii Rzymsko-Katolickiej z Jabłonkowa i Kościoła Braterskiego w Gródku oczekuje rozpoczęcia koncertu charytatywnego, który rozpoczyna z małym opóźnieniem “Sboreček ZŠ Masarykova Návsí” przedstawiając cztery pieśni w wykonaniu młodszych i straszych dzieci z solistką Viktorií Kluzovou.

 wystawa_web_1 wystawa_web_2

Prowdzący koncert prezes MK PZKO w Nawsiu Marian Waszut w pantagrueliczny sposób wita na scenie współorganizatorów Wystawy p.Renię Kantor za Bibliotekę w Nawsiu i p.Petra Hamroziego, który w skrócie przedstawia najczekawsze eksponaty Wystawy.

biblwys-3229_i biblwys-3165_i

Potem wchodzi na scenę Nikol Macoszková, która odśpiewała dwie pieśni Alexandry Burke – Alleluja i Adel – Someone Like You.

wystawa_web_3

Następnie na scenie pojawia się biskup SCAV Jan Wacławek, który wspaniałym sposobem ocenia inicjatywę wystawy i ważność Pisma świętego w życiu. Przytacza fak iż przed 25 laty by taka wystawa nie miała możliwości zaistnienia i w dodatku dzień jej rozpoczęcia 7 listopada, kiedy to cytując wiersze Samuila Maršáka w czeskim tłumaczeniu Jiřího V. Svobody Sedmý listopad v Moskvě wywołuje salwy śmiechu w całego towarzystwa.

Rudou barvou dneska září
sedmička v mém kalendáři.
Podívej se oknem: všude
v ulicích je všechno rudé . . .

wystawa_web_4

Następnymi wykonawcami którzy się  przedstawili na scenie był Aleš Kantor  przy własnym fortepianowym akompaniamecie odśpiewał pieśń Michala Tučného – Pane můj, zaś Adriana Klodová, której podkład muzyczny w końcu się udało odnaleźć, olśniewającym sposobem się przedstawiła i publiczność nagrodziła ją wielkimi owacjami.

 wystawa_web_5 wystawa_web_6

Za Kościół Adwentystów dnia siódmego w Nawsiu stanął na scenie p.Hynek Dona, który w swym słowie podkreślił ważność dzielenia się słowem Bożym.

wystawa_web_7

“Gdy słowa już daremne, myśli daremne, a wyobraźni nie chce się już wyobrażać, jeszcze tylko muzyka. Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie.”

Cytatem Wiesława Myśliwskiego zostali powitani na scenie Beata Kantor, która fenomenalnym sposobem odśpiewała pieśń Andrewa Loyd Webra – Pie Jesu. Władysław Czepiec nie obniżając poprzeczki zaprezentował dwie pieśni Tomasa Albinoniego – Adagio i Giakoma Pucciniego arię Maria Cavradossiho – E lucevan le stelle z opery Tosca.

wystawa_web_8 wystawa_web_9

Kościoł katolicki swą obecnością reprezentował o.Dobromil Źifčák który swym pochodzeniem z wioski Cifer (obok Trnawy) uzupełnił chrakterystyke regionu Zaolzia jako punktu łączącego, nie rozdzielającego.

Kiedy pojawia się na scenie domowy chór Melodia pod batutą Aleksanrdy Zeman to nikt nie ma żadnych wątbliwości że laurami owięczony chór napewno stanie na wysokości zadania i można występ chrakteryzować cytatem Ludwika Jerzego Kerna “Czym jest muzyka? Może poprostu niebem, z nutami zamiast gwiazd”.

wystawa_web_10 wystawa_web_11

Tercet Kościoła Braterskiego z Gródku, który następnie pojawia się na scenie pod batutą Tomasza Konderli. Kapitalnym sposobem zaprezentują muzykę klasyczną i swym słowem skierowanym do widowni podkreśljąc fakt wielkiego znaczenia życia z pismem świętym od najmłodszych lat.

wystawa_web_12 wystawa_web_13

“Zagranie złej nuty jest bez znaczenia, granie bez pasji jest niewybaczalne” cytat J.S.Bacha może najbardziej charakteryzuje ostatnich interpretów Filipa Kaszturę i Tomasza Wałacha, którzy trzema piosenkami własnego pióra zauroczyli widownię i wysłużyli sobie wielkie brawa.

wystawa_web_14 wystawa_web_15

Pomimo to że koncert trwał niemal dwie godziny i dwadzieścia minut to nie tylko wspaniała i braterska atmosfera była najlepszym zwiastunem do dalszych dni które były w reżyserii poszczególnych kościołów. Spotkanie przy kawce i herbacie które miało miejsce po zakończeniu koncertu to tylko już słodką kropką postawioną nad “i” i tu trzeba podziękować wszystkim paniom które w tym celu darmowo przekazały bardzo smaczne wypieki.

8, 9, 10.11.2014 (So + Nie + Po) Możliwośći zwiedzenia wystawy od 8:00 do 17:00 zkorzystali liczni zwiedzający i TV Polar Ostrava (link)

11.11.2014 Możliwość zwiedzenia wystawy od 8:00 do 17:00 korzystały także licznie szkoły z okolicy.

wystawa_web_16 wystawa_web_17

Od godz. 17-ej widownię zapełnioną po brzegi wita w roli gospodarza prezes MK PZKO Marian Waszut. Na scene zapraszając muzyków i przedstawicieli Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Nawsia. Muzką na bardzo wysokim poziomie artystycznym rozpoczynając program Nikol Kantorová (śpiew i fortepian), Lukáš Kantor (flet), Libor Loder (fortepian) i Jan Pecha (gitara elektroakustyczna)

wystawa_web_18 wystawa_web_19

Jest w 21. stuleciu dla mnie Biblia aktualna? Wykład i ciekawe życiowe przeżycia Hynka Dony, kaznodzieji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego razem z slajdami o działalności charytatywnej na Ukrainie były z wielkim zainteresowaniem odbierane przez obecnych i napewno wykład poruszył niejednego z obecnych.

wystawa_web_20 wystawa_web_21

Ukraina Zakarpacka oczyma Biblii, wykład Lumíra Svobody, prezesa „o.s. Pomoc Těšínského Slezska“ – Biblia na Ukrainie, znaczący projekt, przez który wiele kościołów z Śląska oferuje pomoc zwłaszcza dzieciom uzupełnił wspaniale całość tego podwieczoru przedstawiając możliwości i efekty charytatywnej pomocy.

wystawa_web_22 wystawa_web_23

Po niemal godzinie i pół kończy się wspaniałe spotkanie, które pozwoliło spojrzeć w nieco inny świat i doświadczyć działanie słowa Bożego.

12.11.2014 Możliwość zwiedzenia wystawy od 8:00 do 17:00 która i nadalej cieszy się wielkim zainteresowaniem przedewszystkim z szeregów dzieci szkolnych.

Od 17:00 ponownie w roli gospodarza wita obecnych i przedstawicieli Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Absburskiego Wyznania w Nawsiu prezes MK PZKO Marian Waszut, oddając słowo Haně Martýnkové, która w roli konferensjera prowadzi spotkanie przytaczając ciekawe przykłady życiowe. Tomáš Kantor na fortepianie pokazał wysoką klasę artystyczną, na którą śmy już przywykli przy produkcji muzycznej.

wystawa_web_24 wystawa_web_25

“Dlaczego potrzeba nam Sołwa Bożego” Wykład Mgr. Jana Fojcika, przedstawiciela Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Absburskiego Wyznania w Nawsiu pięknie przedstawił problematykę i działanie Sołwa Bożego w życiu codziennym.

wystawa_web_26 wystawa_web_27

“Ženský pěvecký sbor” pod batutą Dáši Haratykové , która świetnym solowym podaniem pieśni Sebastiana Temple i tekstem Franciszka z Asyżu – “Stvoř ze mne svoji lásky proud” zakończyła program, którm napewno zauroczyli widownię.

wystawa_web_28 wystawa_web_29

Swoją ocecnością ten podwieczór zaszyczyciła p.Lenka Hesarová burmistrzowa Nawiejskiej Gminy razem z mężem, co dodało imprezeie jeszcze więcej uroczysty charakter.

13.11.2014 9:30

Charita Jabłonków – przedstawienie „Biblijna opowieść“ może najwięcej emocjonująca częś programu która przedstawiła się na scenie podczas całego tygodnia. Klienci razem ze swoimi opiekunami przedstawiając opowieść, nie można w prosty sposób przekazać atmosferę i uczuciowe działania tego spektaklu.

wystawa_web_30 wystawa_web_31 wystawa_web_32 wystawa_web_33

Biblia w życiu św. Franciszka – wykład o. Symplicjusza OFM. Nieco innymi i ciekawym sposobem przedstawił życie św.Franciszka od pierwszego spotkania się z Pismem Świętym w więzieniu aż po jego wdrożenie w życie codzienne.

wystawa_web_34 wystawa_web_35

Dopołudnowe zakończenie spotkania zakończył niecodziennym przedstawieniem wystawy jej kustosz p.Petr Hamrozi.

wystawa_web_36

Przedwieczór od godz. 17:00 kolejny raz wita zebranych i przedstawicieli parafii Rzymsko-Katolickiej w Jabłonkowie prezes MK PZKO Marian Waszut, który zarazem wchodzi i w rolę moderatora tego wieczoru przedstawiając kolejnie na scenie “Český chrámový sbor sv. Blažeje při farním kostele Božího těla v Jablunkově” pod batutą Alžbětay Kawulokové.

wystawa_web_38 wystawa_web_37

Po raz drugi w tym dniu jest proszony by przeprowadzić wykład o. Symplicjusza Biblia w życiu św. Franciszka. Zaznaczyć trzeba iż w wielu punktach wykład z dopołudnia był podobny, jednak skład widowni i czas wykładu pozwala w większym zakresie i szczegółach dokładniej oddać myśli i spostrzeżenia.

wystawa_web_40 wystawa_web_41 wystawa_web_39

Polski Chór parafialny Jabłonków pod batutą  Danieli Sławińskiej nie obniża poprzeczki artystycznego wykonania, a ją raczej podwyższa.

wystawa_web_42 wystawa_web_43

Na zakończenie znów kustosz Wystawy p.Petr Hamrozi ciekawie przedstawił eksponaty które można na Wystawie obejrzeć. W widowni pojawili się i przedstawiciele Jabłonkowa w osobie burmistrza miasta Jiřího Hamrozího, wiceburmistrza Stanisława Jakusa i członka rady miejskiej Janka Tutoňě z żoną.

14.11.2014 Możliwość zwiedzenia wystawy od 8:00 do 17:00

Od godz. 17:00 Po raz ostatni w ramach Wystawy Biblijnej pojawia się na scenie prezes MK PZKO Marian Waszut witając w roli gospodarza sąsiadów Kościoła Braterskiego z Gródku. Trzeba zaznaczyć iż ponownie program artystyczny chóru i orkiestry pod batutą tomasza Konderli błysnął bardzo wysoką artystyczną rangą.

wystawa_web_44a wystawa_web_44b

Jak cenne jest słowo Boże – wykład Mirosława Kulca, administratora Kościoła Braterskiego w Gródku, który wprowadzał różne przymiary dnia powszedniego u nas i w świecie a bardziej na wshód od naszych granic pozwalały dostrzec różnice i spójniki które wiążą rodzaj ludzki poprzez Słwo Boże.

wystawa_web_45 wystawa_web_46

Orkiestra przedstawiła naprawdę w niebiański poziom i w dodatku młodzi instrumentaliści stanęli na wasokości zadania, by więcej podwyszyjęc poprzeczkę artystyczną.

wystawa_web_47 wystawa_web_48

To naprawdę była kropka postawiona nad “i” za programem przewodnim “Mięsiąca Biblijnego w Nawsiu”

Chciał bym tu jeszcze raz podziękować przedewszystkim kustoszowi Wystawy p.Petru Hamrozímu wraz z  fa. I4You, Reni Kantor – Szefowej Nawiejskiej Księkarni, przedstawicielom poszczególnych kościołów i ich wykonawcom artystycznym, ale przedewszystkim tym co przyszli obejrzeć Wystawę i program. Wszystkie dary pieniężne które nam się udało z Waszej dobroci uzbierać (6 190.- Kč) przekażemy na cele charytatywne  o których później poinformujemy. Całoś programu została zarejsetrowana przez Telewizję bible.cz i można ją będzie oglądnąć po obróbce materiałów.

wystawa_web_57 wystawa_web_58 wystawa_web_49 wystawa_web_50 wystawa_web_51 wystawa_web_52 wystawa_web_53 wystawa_web_54 wystawa_web_55 wystawa_web_56

Pare ciekawych zdjęć eksponatów Wystawy.

Pozwólcie iż na sam koniec przytoczę cytat którym Was witałem i żegnałem w ramach całego programu przewodniego.

“Bóg jest jak strumień, z którego każdy weźmie tyle, jakie wielkie ma naczynie

Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou nádobu si přinese” 

Jan od Krzyża

 

Jeden komentarz do “Wyjątkowa Wystawa Biblijna

Dodaj komentarz