Zabijaczka 2014

Jak corocznie ostatnióm sobote przed Awentym sie do Nawiejskigo Dómu PZKO licznie schodzóm goście “Gorolski Zabijaczki” na uczte nie jyny z wieprzowych specjołów ale też dlo uczty duchowej. Ale po raji tak jak szło.

Kdo przijechoł do Nowsio, nie musioł sie pytać kaj je PZKO bo wóń wieprzowiny sie rozchodziła po całej dziedzinie, za co możóm głównie kucharki w kuchni a masorzi pri parzoku Janek a Boguś do kierych dołónczoł Janusz, aby przipilnować jeśli sóm goście witani odpowiednim sposobym. Irka z Vlastikym kierych zima isto nie dotyczy, czynstowali aby gościóm ta wieprzowina dobrze szmakowała. Muzykanci ze Šmykňě też pokozali odporność na zime a grali a śpiywali a grali a śpiywali . . .

.Zabijaczka_2014_1Zabijaczka_2014_2

Sala sie rychło pełniła, i na przepieknie wyzdobóne stoły kiere w tym roku zaznały zmiany wizualnej zaprojektowane przez Michasie i Jole już sie podowała pyrdelónka a podgarlini i wóntrobki trzeba też zprugować.

Zabijaczka_2014_3

Po tym co już niekierzi goście starczyli aj zaglóndnyć do Barów kierym szefowoł Jasio i zaopatrzyć sie należycie w odpowiedni napoje by żołóndek ni mioł problemy z trowiynim i nóżki też sie lechciejszymi do tańca sie robiły.

Prezes w tym roku zaprojektowoł i zaprosił po roz piyrsi jak już było wspómniane Šmykně z Ostravy tak i dalszych dolanów a to kónkretnie ZPiT Suszanów ze Suchej, kierzi przedstawili na piyrsim wstympie wiónzanke dolańskóm “Od Skrzeczónia cesta dłógo” z akompaniamentem swoi kapeli.

Zabijaczka_2014_4 Zabijaczka_2014_5 Zabijaczka_2014_6 Zabijaczka_2014_7

Tak a podowo sie główne Zabijaczkowe dani: ziymioki, kapusta, jelita, pieczóne a wyndzóne Smacznego !

Zabijaczka_2014_8 Zabijaczka_2014_9

No i potym jak sie wszecy najedli i ze stołów dzieuchi poskludzały to w drugi czynści zatytuowanej “Podróż taneczna dookoła świata” z tańcami z Bawarii, Polinezji, Japonii, Meksyku i Indii zakończonóm Juhasem i Krucenymi z Zemplina ze Słowacji sie po roz drugi i ostatni przedstawili Suszanie zbiyrajónc gromki brawa od publiczności.

Zabijaczka_2014_10 Zabijaczka_2014_11 Zabijaczka_2014_12 Zabijaczka_2014_13 Zabijaczka_2014_14 Zabijaczka_2014_15 Zabijaczka_2014_16 Zabijaczka_2014_17

Šmykňa, jedna z nejlepszych cymbalowek kiere w ČR możymy widzieć i słyszeć, co potwierdzali w każdym wstympie, a Janusz pozywoł publiczność do obejrzynio kapeli z bliska, bo to trzeba nie jyny słyszeć ale też widzieć.

Zabijaczka_2014_18 Zabijaczka_2014_19

Teater z Jasiynio rozbawił wspaniale publiczność sztukóm Adama Wawrosza “U Drzónzgały po wypłacie”. W rolach głównych wystmpili na scene : Halina Rusz i Jarosław Madzia. Po obejrzyniu tego spektaklu mi prziszło na myśl jaki to terez dobre że wypłaty chodzóm przelewym do banku i babeczki sie już nie muszóm nerwować kiej przidzie chłopisko z roboty i kiela mu zostanie z wypłaty, a możóm se swobodnie po sklepach z kartóm łobganiać.

Zabijaczka_2014_20 Zabijaczka_2014_21

Kiedy wieczór już zaziyroł do łokiyn to już aj goście liczniej pojawiali się na prkiecie by se potańcować i pośpiywać, dyć sie też pojawiły na scenie dzieuchi od prezesa grupy, kieróm Janusz przemianowoł na “Harem Muzyczny Prezesa”

Zabijaczka_2014_22 Zabijaczka_2014_23

Jednym z ostatnich gwoździ programu je już tradycyjnie Świńsko Loteria. Trzeba przitoczyć fakt iż tegoroczno Zabijaczka była w wielu wzglyndach inakszo, bo jak czytelnik do tego miejsca móg zauważyć to nie pojawiło sie ani razu miano Tadek Filipczyk. No niestety choroby nie chodzóm po górach, ale po ludziach i Tadek łomarodził i niestety po drugi roz w historii Zabijaczek chybioł. Chcieli my zaprosić Ebena, Bernatskigo albo inszóm gwiazde estrad, ale potym my prziszli na to iż kwalite zastómpimy kwantitóm i do prowadzynio sie nominowali Marian i Janusz, a poszło im całkiem nieźle. Ceny leciały świńskóm rychłościom ku szczynśliwym właścicielóm losów, a ty nejszczynśliwsze sie pokozały dzieuchi odbyrajonc główne nagrody, to konkternie świńskóm głowe wygrała Dorotka a nagrode specjalnóm wyndzóny karczek od Heczka odebrała Ivana.

Zabijaczka_2014_24 Zabijaczka_2014_25 Zabijaczka_2014_26

No i nic już nie bróniło wspaniałej zabawie kaj na zmiane przygrywały kapele, by w jednym momencie połónczyć siły i razem z całóm salóm odśpiywać znóme nóm melidie jak za górami za lasami, sokoły i inne.

Zabijaczka_2014_27 Zabijaczka_2014_28 Zabijaczka_2014_29 Zabijaczka_2014_30

A to już Zabijaczki sie zbliżo kóniec,
nie jedyn uczestnik nie doczkoł sie go wubec,
zmógła go woda rozmowna,
Co sie tu czynstowała 🙂
To zaś za rok, jak sie wszecko podarzi
przi Nowsiańskim świniobiciu Was bedymy witać !
 

Nie wiadomo czy przi 19 czy przi 20 Zabijaczce sie spotkómy, bo jedyn mówi tak a drugi tak, ale do roka to wszecko uregulujymy. Tóż tak, trzeba na sóm kóniec przepieknie podziynkować przedewstzystkim wszeckim tym co sie niechali napytać do funkcji! a też sponsoróm! bez kierych by my taki program nie dali do kupy.

Napisali o Zabijaczce: Zwrot

 

Dodaj komentarz