Jan Pyszko

Jan PyszkoPoeta, reżyser, animator kultury, tłumacz, nauczyciel, członek Gminy Pisarzy w RCz i Związku Literatów Polskich. Urodził się w Nawsiu na Zaolziu w 1925 roku.

Współpracował z wieloma pismami w Czechach, Polsce, Wilnie i Londynie. Jest współautorem almanachów wydanych w Republice Czeskiej, w Polsce i na Słowacji. Jego poezia była tłumaczona na język czeski, słowacki i grecki. Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1998 oraz Nagrodą Białego Pióra im. Dariusza Strzeleckiego, Warszawa 2001. Współtwórca wieczorów autorskich Kawiarenki “Pod Pegazem” w Jabłonkowie.

Publikacje:

Pęknięta pieczęć – 1988

Potoki – 1993

Słowa jak kamienie – 1993

żarna – 1998

Pęknięta pieczęć pocałunku, wybór, VOTOBIA – 1998

Strzałą zieloną po. . .  – 2001-2002

Kawiarenka “Pod Pegazem” – 1989-2002

Tłumaczenia:

V.Kovalčík Klucz światła, poezja – 1998

D. Mitana Patagonia, powieść 1973-74

Jan Šmíd Amai Dablang – Góra i człowiek

Do Nawsia – Jan Pyszko

W dolinie Olzy

na dawnym szlaku bursztynu soli miedzi

między Stożkiem a Kozubową

Nawsie.

Z dawnym grodem obronnym

gruntami gazdów i chałpników

kościołem z 1791 roku

tartakiem

dworcem kolejowym

z Jabłonkowem sąsiedzi

Już Piastowicz Wacław Adam

dziedziczne wójtstwo

z tytułem „Pan Nawiejski“ Pawłowi od Sikorów

nadał.

Ród ten nieomal pół tysiąca lat urząd

sprawował.

Chlubą Zamczyska

wzgórze starego grodziska

w trójkącie Olzy i Czarnego Potoka.

Piła – tartak

koło którego szlak turystyczny na Chłopską Górę

z kapliczką Świętej Anny

rok w rok

pątników Potokami do sanktuarium wiedzie .

Cesarz Franciszek Józef  I

Masaryk, Piłsudski ze Sikorskim

Nawsie odwiedzili.

Stąd też hardzi ludzie pióra nauki sztuki

z hetmanem gorolskim Jurą na czele

wychodzili.

Ni wojny ni dyktatury

nawsian nie złamały

pozostali wierni sobie i ziemi

za ich sprawą

Nawsie coraz piękniejsze

wolne.

A Olza

jak ptaki powracające wciąż nowe

niesie .