Destylowana Wycieczka

Świyntego Marcina a na dworcu autobusowym sie schodzi spora grupa ludzi. Z torbami, walizkami, z gitarami… Cosi sie szykuje!

Jasne, Heczki nóm zaś zorganizowali wycieczke! Zaroz przed autobusym my dostali po półce Januszowej śliwowice, Basinego cukecioka na zagryche i wizytówke. Na tej była kura albo prosioczek, jakisi numera, jeszcze ku tymu każde inszego koloru. A ku tymu my se jeszcze wylosowali nalepke półki z dalszym numerym, kieróm my se musieli nalepić na tóm wizytówke z drugij stróny.

I już sie jechało! Ale jyny chwilke. Piyrszo zastawka była na Harcowie u Pyszków w jejich prywatnej bimbrowni! Byli fest przygotowani, dali nóm skosztować wszeckigo, co polóm a Adam nóm pokozoł jako sie tako dobro gorzołka robi. Jeszcze roz dziynki Pyszcy!

Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka

Pieknie my podziynkowali i jechało sie dali. Teraz aż do Vizovic. W autobusie panowała dyscyplina, czynstowało sie podle numerków na półkach, tak żodyn nie przedbiygoł. We Vizovicach my mieli wolne, tak my se pojedli albo dali jyny piwko a kawke. A już my jechali do pana Jelinka. Tam my sie podle barwy numerek rozdzielili zaś na dwie grupy i pokozali nóm, jako sie ta śliwowica robi profesjonalnie a we wielkim. Dali nóm aji skosztować…

Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka

A potym my już jechali do Roštína w Chřibach aby my se pomieszkali w penzionie Bunč. Było tam fajnie, dali nóm pojeść, posiedzieć my mógli przi ogniu na terasie albo w jadalni, nagotowali nóm aji raut. Pojedli my, cosi mało popili, pośpiywali… fajnie było! I szło sie spać.

Destylowana Wycieczka

Rano śniadanko, wspólno fotka i jadymy dali. Teraz nas szofer Bogdan Ćmiel zawióz do Luhačovic. Tam nas panie przewodniczki pokludziły po tych lazniach, i choć Luhačovice wiynkszość z nas zno, dowiedzieli my sie kupa nowego. Aji to, że tam majóm swój piwowar! Tak my sie też tam zaszli podziwać. Tam nóm nagotowali obiadek i ukozali, jako sie w takim małym piwowarku warzi to piwo. A warzóm tam ganc dobrze. Aji piwo aji obiod był wyborny!

Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana Wycieczka Destylowana WycieczkaDestylowana Wycieczka

Ale to już sie uzbiyrało godzin i trzeba było jechać do dómku. W autobusie jeszcze wszecy chcieli doczynstować zbytki, tak było wesoło.

Wycieczka była chyba udano, a jak bedzie zainteresowani, to Wóm Heczki możne zaś na rok cosi wymyślóm!

 

Dodaj komentarz