Wspólna wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz w Nawiejskim Domu PZKO

W dniu 4 maja 2013 roku przy okazji obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą zawitali do naszego Domu PZKO z zacną wizytą przedstawiciele Senatu RP na czele s marszałkiem Senatu RP B. Borusewiczem i przedstawiciele Senatu RCz na czele z przewodniczącym senatu RCz p. Miroslavem Štěchem.

Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek   Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek

Polskiemu marszałkowi towarzyszyło 18 senatorów z wszystkich klubów senackich, trzech posłów Sejmu RP oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się polonią. Czeską świtę dopełnili przedstawiciele Czeskiego senatu, władz okręgowych i przedstawiciele miejscowych samorządów. Gośćmi honorowymi byli przede wszystkim przedstawiciele Polskiego Konzulatu w Ostrawie na czele z Konsulem Generalnym Anną Olszewską, przedstawiciele KP w RC na czele z przewodniczącym p. Józefem Szymeczkiem, przedstawiciele ZG PZKO na czele z przewodniczącym Janem Ryłką i wszyscy prezesowie miejscowych kół PZKO.

Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek   Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek

Głównym celem wizyty w naszym Domu PZKO było stwierdzenie jakim sposobem zostały wykorzystane środki przeznaczone przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska przy Senacie RP i jakie owoce przynoszą do codziennego  życia Polskiej mniejszości. Nasze koło zostało wybrane jako wzorowy przykład inwestycji, co udokumentował prezes MK PZKO multimedialną prezentacją, która zachwycającym sposobem przedstawiła życie MK PZKO w Nawsiu ale również wpływ inwestycji przeznaczonej do remontów i obfitych owoców tej inwestycji.

Następnym ważnym punktem wizyty było przekazanie prezesom z 23 kół PZKO flag narodowych RP i CZ.

Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek   Wizyta przedstawicieli Senatu RP i RCz - fotografia Wiesław Przeczek

Wizyta pozostawiła głąboki ślad w świadomości przedstawicieli obu senatów, co do przyszłości otwiera nowe możliwości współpracy i pomocy. Słowa serdecznych podziękowań skierowane na ręce prezesa tylko podkeślają fakt bardzo wysokiej rangi działalności MK PZKO w Nawsiu i ich przedstawicieli.

 

Dodaj komentarz