Nawiejska Zabijaczka 2013

Tradycja, jesiyń, Dom PZKO w Nawsiu, wónio wieprzowinóm a kapustóm tak aż sie przi banhofie psy oblizujóm a w kuchni Hanka Rusz ze swojóm stałóm ekipóm udowodniajóm że nejlepszi zabijaczkowe specjały tu sie dzisio gotujóm. Kapela Lipka gorolskóm nutóm wito gości z daleka i bliska.

_MG_1287 _MG_1293

Masorskigo rzemiosła sie chycili Janek i Boguś, a że im to pieknie szło,jak by też ni jak sie w Čičmanach pziuczili jak świnie nejrychli zrychtować 🙂

_MG_1297 _MG_1310

Jak już sie goście uzbiyrali, żodyn by od mikrowonu pana Filipczyka nie oderwali 🙂 bo jednak już Zabijaczke moderuje od poczóntku a na sali zachwile wystympuje jego syn z ZPiT Zaolzi.

_MG_1321 _MG_1376

Tańce góralski tu od nas w piyrszim wstympie nóm przedstawili.

_MG_1333 _MG_1356

A w miyndzy czasie sie wszecy wspaniale bawili, pojodali szpyrki,wóntrobke a prdelónke. Za chwile jak przestało być na parkiecie ciasno to sie podowało jelito,pieczóne a wyndzóne. Ku tymu kapuste z ziymiokami kdo chcioł kómbinowoł aj z inszymi specjałami.

Po takim obiedzie mało kiery rusi sie jeszcze, to do zachynty Zaolzi pokozało tańce z Zakopanego w stylu takim że trzeszczały parkiety wszyndzi.

_MG_1408 _MG_1415

Taki świynto to nia ma jyny tak tu trzeba aj teatr oglóndać, sale przeorganizować w galatach posek popuścić aby od śmiychu co inszigo nie puścić. Tego nóm w miarze przewielki dostarczył Teatr Jasiyniorski ze sztukóm “Majster Pypłok”

_MG_1428 _MG_1427

No to już teraz zpróbować noge postawić na parkiecie i wyzkuszać czy w brzuchu nie gniecie. Grali a śpiywali Lipka a nieskorzi zespół MyMoment przezesa.

_MG_1389 _MG_1459

Tak zaś bedymy cały rok diete dziyrżeć, co by my spokojnie mógli za rok, jak Zabijaczki przidzie czas poszmakować aj tańcować.

 

Dodaj komentarz