Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021)

Po całym tym humbuku z koronawirusym sie nóm zaś podarziło zajechać na wycieczke. Chycili sie tego zaś starzi Heczkowie, Basia z Januszym. A zaś to mieli wybornie zorganizowane!!!

Prziszli my ku autobusu na Nowsiu i każdy hned dostoł bilet i półke. Kdo wypił, dostoł dziure do biletu i móg iść do autobusu. Gdo by nie wypił, musioł by iść pieszki. Ale żodnego tak fest nimocnego my ni mieli!!! Ledwo my siedli, ujechali kilometer, uż nóm kozali wysiednyć. Bo piyrszo zastawka była we fabryce na wyrób mlyka, w naszim nowsianskim krawinie. Pan Tomasz Göbel nóm wszecko ukozoł. Widzieli my cielacka, krowy, dowiedzieli my sie, że tako nowsiańsko krowa nadoji aji 70 litrów mlyka za dziyń a byk wyrobi aż pół litra spermatu! Pokozali nóm kaj sie krowy dojóm, kaj sie dowo to mlyko… No było to moc ciekawe i piekne!
Dostali my dziure do bileta i jechali my dali. Teraz już do Velkých Karlovic. W autobusie było wiesioło, śpiywno i za chwile my byli na miejscu. Kierownik rozdoł klucze od izbów, dali my se tam ździorba i był obiod. Po obiedzie my sie byli podziwać na tóm dziedzine zbliska, majóm tam szumny drzewianny kościół aji fajne gospody.

O pióntej zacznył główny program: Pieczymi frgali i pizzy! Rozdzielili my sie na dwie grupy i pod dozorym majstrów kuchni my robili ciasto, wolali, nacióngali, mazali i strojili, aż my mieli każdy swój kołocz albo pizze. Wszeckim sie podarziło, tak aji wszeckim szmakowało!!! Gdo mioł gotowe, zaś dostoł dziure! Dostali my aji oficyjalne certyfikaty, że umiymy piyc.

A potym my już siedli, była wieczerza, cymbał ze szikownóm cymbalistkóm a pumogoł ji hóślorz. Umieli zagrać wszecko a co nie umieli, to my jich roz dwa nauczili. Popijało sie, tańcowało i bulczało do nieskora…

Rano śniodani, „gimnastyka” i wio do muzeum. Zaś za to była dziura! A po muzeum my już tradycyjnie szli do piwowaru. Było to tam piekne, dali nóm skosztować piwa, aji obiod nóm nagotowali. To już było popołedni i tak my jechali dali.

We Frydku my sie wstawili do Marlenki! Tak to była fakt słodko kropka nad i!!! Dali nóm skosztować wszeckich tych dobrót co tam robióm, kawe, pokozali jako sie ty ciastka wyrobiajóm.

To była ostatnio dziura do bileta i już my jechali do dómu. Było jako wdycki fajnie, a gdo sie staroł i absolwowoł wszecko, mioł w bilecie 9 dziurek! Ale byli aji tacy, co poczynstowali wiyncej razy i mieli dziurek wiyncej! A Ci co mieli miyni (nie poczynstowali), tak to mogóm nadrobić na prziszłej wycieczce!

Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021) Dziurowano wycieczka PZKO Nowsi do Velkých Karlovic (2021)

 

Dodaj komentarz