Wycieczka Čičmany 9-10.11.2013

Slovenská tradičná zabijačka v maľovanej dědině Čičmany,no to na Słowioki wio !!! Autobus fa.Hławiczka a szofer…